Despre eficiența energetică

Odată cu Pactul Verde european, eficiența energetică a fost din nou recunoscută ca un element important al agendei politice a UE. Decidenții politici înțeleg treptat eficiența energetică ca un factor cheie pentru o decarbonizare rapidă și cu costuri reduse a sistemului energetic, și pentru atingerea obiectivelor privind clima și energia în 2030 și 2050.

Misiunea și abordarea noastră

Energy Efficiency Watch 4 (EEW4) este un proiect HORIZON 2020 (acțiune de coordonare și de sprijin-CSA), care vizează sprijinirea factorilor de decizie din statele membre UE în îmbunătățirea gradului de implementare a instrumentelor de politică pentru eficiența energetică și, astfel, să contribuie la atingerea obiectivelor Directivei pentru eficiență energetică (EED).

Proiectul își propune să dezvolte narațiuni la nivel național, regional și local, creând o înțelegere mai largă a multiplelor beneficii ale eficienței energetice, cum ar fi: îmbunătățirea calității aerului, modernizarea clădirilor, crearea de locuri de muncă, protecția climei și securitatea energetică.


Broschüre