Energy Efficiency Watch
Contact - Search 

EEW3 Results for Romania

 

Proiectul Energy-Efficiency-Watch are scopul de a reda progresul înregistrat în punerea în aplicare a politicilor privind eficienţa energetică în cadrul Uniunii Europene. În cadrul acestui proiect, s-a realizat un sondaj în rândul experţilor cu privire la punerea în aplicare a politicilor privind eficienţa energetică în toate cele 28 de state membre. De asemenea, în cadrul proiectului se examinează Planurile Naţionale de Acţiune privind Eficienţa Energetică (PNAEE) cu scopul de a evidenţia punctele forte şi punctele slabe ale pachetelor de politici naţionale privind eficienţa energetică. Pentru a se obţine o perspectivă de afaceri cu privire la beneficiile şi provocările politicilor privind eficienţa energetică s-a organizat o consultare a părţilor interesate din domeniul afacerilor şi ateliere specifice într-o serie de state membre. Proiectul Energy-Efficiency-Watch este un proiect Energie Inteligentă - Europa coordonat de către EUFORES. Partenerii proiectului sunt eceee, Energy Cities, FEDARENE, Agenţia pentru Energie din Austria Superioară, Institutul Wuppertal şi Ecofys. 

Concluzii cheie privind politicile 

Concluziile cheie privind politicile sunt concluziile strategice privind politicile care rezultă din diferitele rezultate ale sondajelor din proiectul Energy-Efficiency-Watch. Acestea cuprind informaţii din cele 28 de rapoarte de ţară, precum şi exemple de bune practici din diferite state membre. Scopul este de a construi o bază solidă pentru discuţii ulterioare cu factorii de decizie politică. Vă rugăm să descărcaţi concluziile cheie privind politicile în limba engleză aici

 

Broşura „How to make Europe Number 1 in Energy Efficiency” 

Această broşură prezintă rezultatele examinării Planurilor Naţionale de Acţiune privind Eficienţa Energetică, împreună cu sondajul referitor la punerea în aplicare a politicilor privind eficienţa energetică în UE şi consultarea părţilor interesate din domeniul afacerilor. Pe lângă analiza cadrului general de guvernanţă şi politicilor de sector, această broşură este o colecţie de bune practici în domeniul eficienţei energetice. Broşura este disponibilă pentru descărcare în limba engleză, franceză şi germană. 

 

Raportul sondajului: Progresul politicilor privind eficienţa energetică în statele membre UE – perspectiva experţilor 

În cadrul proiectului Energy-Efficiency-Watch, s-a realizat un sondaj la nivelul UE cu privire la punerea în aplicare a politicilor naţionale privind eficienţa energetică. Peste 1 100 de experţi din toate cele 28 de state membre au participat la acest sondaj în perioada ianuarie 2015 - iunie 2015. Obiectivul a fost de a se stabili progresul înregistrat în punerea în aplicare a politicilor privind eficienţa energetică în fiecare stat membru UE în ultimii trei ani. Vă rugăm să descărcaţi raportul privind sondajul în limba engleză aici

          

28 rapoarte de ţară „Analiza planurilor de acţiune şi politicilor naţionale privind eficienţa energetică în statele membre UE 2014” 

Proiectul Energy-Efficiency-Watch prezintă 28 de rapoarte de ţară care conturează politicile naţionale specifice privind eficienţa energetică şi punerea în aplicare a acestora în fiecare stat membru UE. Rapoartele de ţară se bazează pe examinarea Planurilor Naţionale de Acţiune privind Eficienţa Energetică şi rezultatele sondajului. Vă rugăm să descărcaţi raportul de ţară pentru România în Română aici

 

 

Raport Energy-Efficiency-Watch   

Acest raport cuprinde toate rezultatele proiectului Energy-Efficiency-Watch 3. Rapoartele furnizează date din sondajul în rândul experţilor, analiza documentelor şi examinarea PNAEE, consultarea părţilor interesate din domeniul afacerilor, 10 studii de caz selectate, cele 28 de rapoarte de ţară şi concluziile cheie privind politicile. Puteţi descărca raportul în limba engleză aici. (available 2017)

  

Co-finanţat de 

 

Responsabilitatea pentru conţinutul acestei pagini de internet revine exclusiv autorilor. Aceste informaţii nu reflectă în mod necesar opinia Uniunii Europene. Nici EACI, nici Comisia Europeană nu răspund pentru nicio utilizare a informaţiilor conţinute în această pagină de internet.