Energy Efficiency Watch
Contact - Search 

EEW3 Results for The Czech Republic

 

Cílem projektu Energy Efficiency Watch je zachytit dosažený pokrok při zavádění koncepcí energetické účinnosti v Evropské unii. V rámci tohoto projektu byl proveden průzkum mezi odborníky ohledně zavádění koncepcí energetické účinnosti v 28 členských státech EU. Projekt rovněž prověřuje Národní akční plány energetické účinnosti (NAPEÚ) ve snaze upozornit na silné stránky a slabiny národních balíčků opatření v oblasti energetické účinnosti. Ve snaze nahlédnout na přínosy a výzvy koncepcí energetické účinnosti z perspektivy soukromého sektoru se v celé řadě členských států uskutečnily konzultace se zainteresovanými subjekty ze soukromé sféry a speciální semináře. Projekt Energy Efficiency Watch je projekt Inteligentní energie – Evropa, který koordinuje EUFORES. Partnery projektu jsou eceee, Energy Cities, FEDARENE, Energetická agentura Horního Rakouska, Wuppertal Institute a Ecofys.

 

Klíčové závěry pro koncepce

Klíčové závěry pro koncepce nabízejí strategické závěry, které jsou výsledkem různých průzkumů projektu Energy Efficiency Watch. Obsahují postřehy z 28 národních zpráv a příklady dobré praxe z různých členských států. Cílem je vybudovat pevný základ pro další diskuse s rozhodujícími osobami v politické sféře. Klíčové závěry pro koncepce si můžete stáhnout a angličtině zde.

 

Brožura „How to make Europe Number 1 in Energy Efficiency“

Tato brožura přináší výsledky prověrek Národních akčních plánů energetické účinnosti, průzkumu zavádění koncepcí energetické účinnosti v EU a konzultací se zainteresovanými skupinami ze soukromé sféry. Kromě analýzy celkového strategického řídicího rámce a odvětvových koncepcí obsahuje soubor příkladů dobré praxe v oblasti energetické účinnosti. Lze si ji stáhnout v angličtině, francouzštině a němčině.

 

Zpráva o průzkumu: pokrok koncepcí energetické účinnosti v členských státech EU z pohledu odborníků

V rámci programu Energy Efficiency Watch byl uskutečněn průzkum v celé EU týkající se zavádění koncepcí energetické účinnosti na národní úrovni. Průzkumu se v období od ledna do června 2015 zúčastnilo více než 1100 odborníků ze všech 28 členských států. Cílem bylo zjistit pokrok v realizaci koncepcí energetické účinnosti v jednotlivých členských státech EU za uplynulé tři roky. Zprávu o průzkumu v angličtině si můžete stáhnout zde.

           

28 národních zpráv „Analýza národních akčních plánů a koncepcí energetické účinnosti v členských státech EU v roce 2014“

Projekt Energy Efficiency Watch představuje 28 národních zpráv popisujících konkrétní národní koncepce energetické účinnosti a jejich zavádění v jednotlivých členských státech EU. Národní zprávy vycházejí z prověrek Národních akčních plánů energetické účinnosti a výsledků průzkumu. Národní zprávu Česká republika v čeština si můžete stáhnout zde.

Ostatní národní zprávy si můžete stáhnout zde:

 

Zpráva Energy-Efficiency-Watch

Tato zpráva obsahuje všechny výsledky projektu Energy Efficiency Watch 3. Přináší údaje z průzkumu mezi odborníky, rozboru dokumentů a prověrky NAPEÚ, konzultací se zainteresovanými skupinami ze soukromého sektoru, deseti vybraných případových studií, 28 národních zpráv a klíčových závěrů pro politiku. Zprávu v angličtině si můžete stáhnout zde. (available 2017)

 

Spolufinancuje:

Za obsah této webové stránky nesou odpovědnost výlučně její autoři a nemusí se v něm projevovat názory Evropské unie. EACI ani Evropská komise neodpovídají za případné využití informací zde uvedených.